ŻYCIE  SERCE  ENERGIA
Zadzwoń +48 660 860 112
Blog kategorie
Wybierz kategorie
Które AED wybrać- pytania i odpowiedzi 0
FAQ

Które AED wybrać? Pytania i odpowiedzi.

 

Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma na rynku defibrylatora idealnego, a każde z dostępnych urządzeń jest wynikiem jakiegoś kompromisu. Producenci AED z jednej strony chcą zapewnić wysoką funkcjonalność oferowanych urządzeń, z drugiej atrakcyjną cenę. Każdemu zależy też na posiadaniu przewag konkurencyjnych i unikalnych rozwiązań, których nie posiadają modele innych producentów. Z tego względu wybór defibrylatora AED może stanowić nie lada wyzwanie. Niniejszy poradnik został przygotowany z myślą o osobach, które po raz pierwszy stykają się z tematyką zakupu AED i zależy im na dokonaniu świadomego wyboru. Przeznaczony jest dla tych, którzy nie do końca wierzą w zapewnienia i porównania tworzone przez handlowców, i wolą opierać się na rzetelnych i sprawdzonych danych. Zależy nam także, żeby  po tej lekturze każdy był świadomy, które funkcjonalności urządzeń są faktycznie zalecane w obowiązujących wytycznych, a które nie znalazły potwierdzenia w badaniach.

 

Poniższe pytania mają na celu przeprowadzenie Państwa przez proces zakupu AED i wskazanie tych modeli, które będą najlepszą odpowiedzią na Państwa oczekiwania. Bardzo ważna informacja na samym wstępie jest taka, że przy porównywaniu parametrów obowiązują te, które są wskazane w INSTRUKCJI PRODUCENTA. Nierzadko zdarza się, że w folderach informacyjnych tworzonych przez dystrybutorów podane są informacje, które nie znajdują potwierdzenia w instrukcji. Jest to bardzo istotne ponieważ zachowanie i utrzymanie gwarancji wymaga od użytkownika przestrzegania zapisów i warunków określonych w instrukcji obsługi danego urządzenia. W sytuacji, kiedy dojdzie do awarii, nie liczą się zapewnienia dystrybutora, ale twarde zapisy z instrukcji. To samo dotyczy warunków bezpieczeństwa – jeśli instrukcja pozwala na używanie defibrylatora w zakresie temperatur 0-50, to niezależenie od tego, co twierdzi dystrybutor, użycie defibrylatora na mrozie może spowodować jego awarię oraz utratę gwarancji producenta.

 

Jakim budżetem netto dysponuję?

 

 1. Poniżej 4 tys.
 2. Od 4 do 5,5 tys.
 3. Od 5,5 do 7 tys.
 4. Powyżej 7 tys.

 

Dlaczego to ważne?

Najczęstszą odpowiedzią na pytanie „Jakiego urządzenia Pan/i szuka”, jest odpowiedź: dobrego i taniego. Niestety należy zdawać sobie sprawę, że niższa cena zawsze wiąże się z niższą jakością i od tego nie ma odstępstw. Po urządzeniu z niższej półki cenowej można się spodziewać mniejszej niezawodności, częstszych akcji serwisowych, krótszej gwarancji i wyższych kosztów eksploatacji. Producenci oferujący sprzęt w niskiej cenie nie prowadzą badań klinicznych potwierdzających skuteczność stosowanej przez siebie technologii, co jest zalecane w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.  

 

W jakich warunkach będzie przechowywany defibrylator?

 

 1. Na zewnątrz budynku
 2. Wewnątrz budynku

 

Dlaczego to ważne?

Aby defibrylator przez długie lata działał bez zarzutu powinien być przechowywany w warunkach, które zostały dla niego przewidziane przez producenta. Dotyczy to przede wszystkim zakresu temperatur, ale także wilgotności i zapylenia. Część urządzeń powinna być długotrwale przechowywana np. w zakresie 15-35 stopni i instalacja na zewnątrz budynków może doprowadzić do ich uszkodzenia lub przedwczesnego rozładowania baterii (w gablotach zewnętrznych temperatura może sięgać od 0 do 50 stopni). Instalacja na zewnątrz budynku wiąże się również z tym, że defibrylator będzie pracował w bardzo różnych warunkach – deszcz, śnieg, ujemne temperatury, wysokie zapylenie itp. Warto żeby defibrylator na zewnątrz budynku:

- mógł być długotrwale przechowywany w temperaturze 0-50

- mógł bezpiecznie i niezawodnie pracować w ujemnych temperaturach

- posiadał przynajmniej notę techniczną producenta, która potwierdza, że urządzenie może być bezpiecznie użyte w środowisku przewodzącym (np. na mokrej i metalowej powierzchni)

 

Czy istnieje ryzyko, że defibrylator zostanie użyty w ujemnej temperaturze?

 

 1. Tak
 2. Nie lub niewielkie

 

Dlaczego to ważne?

Jeśli istnieje ryzyko, że defibrylator będzie używany w ujemnej temperaturze – na przykład zimą na zewnątrz - ważne, żeby instrukcja producenta wyraźnie dopuszczała możliwość pracy defibrylatora w temperaturze poniżej 0. Nie jest prawdą, że wszystkie defibrylatory mogą być użyte w takich warunkach. Instrukcja bardzo dokładnie wskazuje warunki środowiska w jakich dopuszczone jest korzystanie z konkretnego modelu defibrylatora. W każdym przypadku (niezależnie od producenta) korzystanie z urządzenia niezgodnie z założeniami instrukcji spowoduje utratę gwarancji. Może też doprowadzić do wcześniejszego rozładowania baterii lub uszkodzenia defibrylatora i tym samym do niepowodzenia całej akcji ratowniczej.

 

Jakie jest prawdopodobieństwo defibrylacji dzieci?

 

 1. Niskie
 2. Wysokie

 

Dlaczego to ważne?

Jeśli w przestrzeni, w której będzie znajdował się defibrylator istnieje ryzyko, że poszkodowanym będzie dziecko w wieku poniżej 8 lat (szkoły, baseny, centra handlowe itp.),  warto aby urządzenie posiadało możliwość przełączenia w tryb pediatryczny bez konieczności czasochłonnej wymiany elektrod. W zakładach pracy, biurach, urzędach i innych miejscach, w których obecność dzieci poniżej 8 lat jest sporadyczna, można bez obaw zrezygnować z trybu pediatrycznego. Warto zdawać sobie sprawę, że u dzieci ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia jest dużo niższe niż u osób dorosłych, a jeśli już do niego dojdzie, to najczęściej w rytmie, w którym defibrylacja jest niezalecana.

 

Czy mam 100% pewności, że stan urządzeń będzie codziennie odpowiednio kontrolowany przez osoby odpowiedzialne?

 

 1. Tak
 2. Nie (system zarządzania)

 

Dlaczego to ważne?

Szacuje się, że co drugi defibrylator nie przechodzi regularnej kontroli stanu, która jest wymagana od użytkownika. Brak nadzoru nad prawidłowym działaniem urządzeń jest najczęstszym powodem niewykrycia w porę niesprawności AED. To z kolei zwiększa ryzyko, że defibrylator nie zadziała prawidłowo podczas akcji ratowniczej. Ważne jest nie tylko to, żeby defibrylator posiadać, ale przede wszystkim, żeby mieć pewność, że w każdej chwili jest on sprawny i gotowy do użycia. Taką pewność dają systemy zdalnej kontroli i zarządzania wraz z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym.

 

Czy zależy mi na tym, żeby bezpieczeństwo i skuteczność mojego AED były potwierdzone w badaniach klinicznych?

 

 1. Tak
 2. Nie

 

Dlaczego to ważne?

Każdy producent defibrylatorów wykorzystuje nieco inną technologię w zakresie doboru energii impulsu, strategii wyładowania czy algorytmu, na podstawie którego urządzenie decyduje o konieczności wyładowania. Stąd różna może być ich skuteczność. Badania kliniczne w najbardziej obiektywny sposób pokazują czy dana technologia faktycznie przekłada się na skuteczność w ratowaniu życia. O ile każdy defibrylator musi być zgodny ze standardami AHA/AAMI DF80, o tyle niewielu producentów decyduje się na poddanie swoich urządzeń badaniom klinicznym. Jeśli zatem skuteczność ma być priorytetem warto szukać jej potwierdzenia w badaniach klinicznych. Prowadzenie badań klinicznych przez producentów defibrylatorów jest rekomendowane przez Europejską Radę Resuscytacji.

 

Czy zależy mi na możliwości szybkiej zmiany języka w urządzeniu?

 

 1. Tak
 2. Nie

 

Dlaczego to ważne?

Jeśli defibrylator będzie używany przez osoby różnych narodowości, możliwość szybkiego przełączenia języka może się okazać przydatną funkcją. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę, że jest to funkcja dodatkowa i nie wpływa na powodzenie akcji ratowniczej. Wynika to z prostego faktu – jeśli ktoś wie jak korzystać z defibrylatora AED, będzie potrafił go obsłużyć niezależnie od konfiguracji językowej. 

 

Jaka częstotliwość autotestów będzie dla mnie wystarczająca?

 

 1. Raz w tygodniu
 2. Raz dziennie

 

Dlaczego to ważne?

Każde urządzenie dostępne na rynku dokonuje okresowej autokontroli swojego stanu sygnalizując gotowość lub ewentualną awarię. Niektóre dokonują takiej kontroli codziennie, niektóre raz w tygodniu. Im wyższa częstotliwość autotestów, tym większa pewność, że urządzenie jest sprawne i gotowe do użycia. Przy autotestach codziennych ewentualna awaria zostanie wykryta wcześniej niż przy autotestach wykonywanych raz w tygodniu. Niezależnie od częstotliwości autotestów, dla sprawnego działania systemu konieczne jest aby użytkownik regularnie sprawdzał czy defibrylator sygnalizuje gotowość – może zaangażować do tego zasoby ludzkie lub skorzystać z dostępnych systemów zdalnego zarządzania.

 

Jak długiej gwarancji producenta na urządzenie potrzebuję?

 

 1. 2 lata
 2. 5 lat
 3. 8 lat lub więcej

 

Dlaczego to ważne?

Im dłuższa gwarancja producenta na urządzenie, tym większa pewność, że urządzenie jest wysokiej jakości (producent niskiej jakości sprzętu nie udzieli długiej gwarancji). Długa gwarancja daje też pewność dostępności akcesoriów eksploatacyjnych oraz braku dodatkowych opłat w przypadku awarii urządzenia. Ważne żeby przed zakupem zapoznać się z warunkami zachowania gwarancji. Dobrze wiedzieć czy producent wymaga dokonywania regularnych przeglądów, które z reguły są dodatkowo płatne. Przed zakupem dobrze jest poprosić o instrukcję i zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi warunków przechowywania i ograniczenia gwarancji.

 

Czy zależy mi, żeby defibrylator posiadał autoryzowany serwis na terenie Polski niezależny od dystrybutora?

 

 1. Tak
 2. Nie

 

Dlaczego to ważne?

Obecność niezależnego serwisu w Polsce lub jego brak będzie decydował o długości procesu serwisowego w przypadku awarii sprzętu. Pod hasłem „niezależny” rozumieć należy, że serwis nie ma związku z dystrybutorem. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nawet jeśli dystrybutor zakończy działalność, urządzenie nadal będzie posiadało wsparcie na terenie kraju. Jeśli dystrybutor urządzeń jest jednocześnie jedynym łącznikiem z producentem defibrylatorów, wówczas istnieje ryzyko, że razem z nim zniknie serwis i w przypadku awarii konieczne będzie przesyłanie urządzeń bezpośrednio do producenta, nierzadko na inny kontynent. Co ważne większość dystrybutorów nie posiada uprawnień do samodzielnych napraw defibrylatorów wykraczających zakresem poza standardową diagnostykę urządzeń, co wiąże się z koniecznością wysłania sprzętu do producenta, co znacznie wydłuża czas serwisu.

 

Czy zależy mi na informacji zwrotnej dotyczącej jakości RKO?

 

 1. Tak
 2. Nie

 

Dlaczego to ważne?

Informacja zwrotna w teorii pozwala na zwiększenie skuteczności prowadzonej RKO dzięki komendom mającym na celu podniesienie jakości wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej. W praktyce badania nie potwierdziły, żeby informacja zwrotna zwiększała przeżywalność poszkodowanych do czasu wypisu ze szpitala. W przypadku jednego z producentów chęć otrzymywania informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym wiąże się z koniecznością zakupu dużo droższych elektrod o dość skomplikowanej budowie, których użycie przez osoby nieprzeszkolone jest określane jako trudne.

 

Gdzie będzie pracował defibrylator?

 

 1. W przestrzeni biurowej
 2. W służbach
 3. W fabryce
 4. W przestrzeni publicznej na zewnątrz budynków
 5. W środkach transportu

 

Dlaczego to ważne?

Od środowiska w jakim będzie pracował defibrylator zależeć będzie to jakich parametrów odporności na różne warunki warto oczekiwać. Do pracy w trudnych warunkach (wysokie zapylenie, wilgoć, ryzyko kontaktu z wodą, upadku czy przypadkowego nadepnięcia/przejechania) warto wybierać urządzenia, które posiadają: parametr IP na poziomie min. 55, gwarantowaną w instrukcji odporność na upadki przynajmniej z 1m, możliwość użycia w szerokim zakresie temperatur, potwierdzone bezpieczeństwo użycia na mokrych czy metalowych powierzchniach. W środkach transportu warto dołożyć do tego możliwość szybkiego przełączenia urządzenia w tryb pediatryczny oraz odporność na wibracje. W „komfortowych” warunkach nie ma potrzeby posiadania „pancernych” urządzeń.

 

 

KONTAKT

 

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium